Agenda

• Examen WHV Mierlo op zaterdag 12 oktober 2019
• Zie voor de wedstrijdkalender 2019 de NBG website